Standard plemene Irský setr

Zemí původu tohoto loveckého psa je jak jinak než Irsko. Původně se tento pes vyskytoval pouze v červenobílé variantě, později byl vyšlechtěn ve zlatě kaštanové. Irský setr dorůstá výšky pes 57 až 69 cm, fena 55 až 62 cm. Váha se pohybuje okolo 27 až 32 kg.

Hlava je dlouhá, hubená s důraznými nadočnicovými oblouky a vyznačeným stopem. Oválná lebka má výrazný temenní hrbol. Ořechové nebo tmavohnědé oválné oči mají mírný výraz. Tenké, jemné uši jsou zavěšené vzadu nízko na hlavě a záhyby se přimykají k hlavě. Nosní houba je černé nebo tmavohnědé barvy. Nosní dírky jsou doširoka otevřené. Vrchní tenké pysky jsou pevně sevřené. Skus je nůžkový. Krk je poměrně dlouhý a svalnatý s klenutou šíjí.

Trup irského setra je souměrný s širokou zádí a rovným hřbetem a celé tělo je úměrné velikosti psa. Hrudník je hluboký, vpředu užší a společně s boky hustě osrstěný. Bedra má lehce klenutá a svalnatá. Ocas je středně dlouhý, nasazený nízko a končí tenkou špičkou. Nosí jej rovně nebo svěšený. Přední končetiny jsou rovné, šlachovité a pružné. Zadní končetiny jsou dlouhé a svalnaté. Tlapky má malé s pevně sevřenými prsty.

Irský setr má poměrně dlouhou, hladkou a jemnou srst, která přiléhá k tělu. Místy může být mírně zvlněná. V chladném období má velmi hustou podsadu. Na hlavě a přední straně končetin je srst kratší než na zbytku těla. Srst na ocasu tvoří směrem ke špičce se zužující vlajku. Zbarvení je zlatě kaštanové bez černých stop. Povoleny jsou bílé znaky na hrudi, prstech, hrdle nebo hvězda na čele.

Irský setr patří podle klasifikace FCI do skupiny 7 - Ohaři. Přesněji do sekce 2 - Britští a irští ohaři a setři s pracovní zkouškou.

Číslo standardu Irského setra: 120/ 02. 04. 2001 v Irsku