Irský setr a jeho povaha

Irský setr je velmi inteligentní. Dá se říci, že je trochu i svéhlavý, ale přesto je možné ho dobře vycvičit.

Pro účely myslivosti je jeho výcvik poněkud náročnější než u ostatních loveckých psů. I z těchto důvodů není toto plemeno mezi myslivci tak rozšířeno. Přesto je to vynikající lovecký pes s dobrým nosem. Je vytrvalý, temperamentní s neutuchající ochotou pracovat.

Majitelé tohoto plemene ho milují i pro svou hravost, laskavost, oddanost a přítulnost. Irský setr je mírný, neagresivní pes. Je vždy kamarádský a spolehlivý. Irský setr má dobromyslnou a přátelskou povahu. Je velmi silně citově vázán ke svému pánovi a jeho rodině. Je rád ve středu dění a život v kotci nebo mimo rodinný život mu nesvědčí. Ve společnosti se irský setr projevuje přátelsky a každou návštěvu nadšeně vítá. K dětem má vřelý vztah, je k nim trpělivý a milý. S ostatními psy v domácnosti nemývá problémy stejně tak s jinými zvířaty, nesmí se však zapomínat na jeho lovecké pudy.

Tomuto plemenu nechybí inteligence a hravost. Povely se učí dobře a snadno, rychle chápe. Je poměrně citlivý na tvrdá slova a hrubé zacházení. Není ovšem typem psa, který bude s chutí dokola opakovat stále stejné povely. Pokud se mu něco nezdá nebo příčí, dokáže být i tvrdohlavý a vytrvalý ve své činnosti. Není nijak agresivní naopak je milý a velmi trpělivý.

V domácnosti se chová klidně, potřebuje ovšem dostatek pohybu. Venku je aktivní, čilý a hravý. Vyžaduje dlouhé procházky, rád běhá. Je to pes, který štěká poměrně málo. Z jeho loveckých vlastností je třeba vyzdvihnout především vynikající čich. Chytí-li stopu, bývá hluchý k povelům svého pána, proto je třeba již od útlého věku dbát na poslušnosti k přivolání.